19 de març, 2007

El Regne Unit es marca objectius concrets per reduir les emissions

El Regne Unit s‘ha convertit en el primer estat a proposar una llei que posa límits clars a les seves emissions de gasos d‘efecte hivernacle.
L‘esborrany donat a conèixer marca reduccions del 26 al 32% per al 2020 i del 60% per al 2050, sempre en referència a les emissions del 1990.

El govern també crearà un comitè independent que elaborarà un "pressupost de carboni", per controlar els progressos realitzats en la reducció de les emissions de gasos.

Al mateix temps, el govern haurà d‘informar almenys cada cinc anys de l‘impacte del canvi climàtic, de les previsions sobre la incidència futura i dels seus plans per adaptar-s‘hi.


La mesura ha estat ben rebuda per grups ecologistes, però alguns fins i tot creuen que la reducció del 60% per al 2050 no és suficient i que s‘hauria d‘arribar al 75%.

Font canviclimatic.net

Rigor i pragmatisme.... les comparacions amb el "talante" ibèric resulten esperpèntiques.
Publica un comentari a l'entrada