29 de juny, 2007

Clima exportador de Catalunya. Principals indicadors


Comentari

L'enquesta del clima exportador de Catalunya del primer trimestre del 2007 mostra que el 34,6% de les empreses exportadores declaren tenir un nivell d'activitat exportadora a l'alça, mentre que el 30% el declaren a la baixa. La cartera de comandes presenta un saldo positiu d'11,4 punts, mentre que les expectatives per als propers 12 mesos presenten un saldo en 39,1 punts. El marge de benefici comercial, que mostra un saldo desfavorable de 38,2 punts en aquest període, es preveu que millori en els propers dotze mesos i se situï a 20 punts per damunt del trimestre actual.

Data d'actualització: 26 de juny del 2007. Propera actualització: del 24 de setembre al 30 de setembre.

Més informació a:

Clima exportador de Catalunya. Informe trimestral. Idescat.

Font Idescat
--------------- La estadística a voltes sembla útil. Encara que sia per donar fé d'allò que hom intueix.
Publica un comentari a l'entrada