20 de març, 2009

La utilitat de la U.E.

A voltes  hi ha persones que em pregunten quina utilitat té la Unió Europea. Aquest 'euro escepticisme' té molt a veure amb la percepció 'personal' que tenim de la tasca Comunitària.Picture Erik Johansson

Tanmateix la sistemàtica desinformació que amara els 'telenotícies' de  les diferents cadenes, ajuda poc a entendre la importància de fer 'mes' Europa i 'menys' Estats.

Avui unes pinzellades

1. Puntual com un clau, l'Eurostat ens serveix [Pàgina de subscripció] dades solvents sobre la evolució dels preus i la inflació  arreu. [ Document sencer]

 
Normalment disposem només de la visió 'domèstica' , sense els referents  mundial ni la comparativa dels nostres 'veïns'. Fixeu-vos:


Resulta es-pec-ta-cu-lar com hem anat de dreta a esquerra en aquest particular rànquing. A la dreta hi ha pànic ; a la esquerra hi ha terror.


Pert entendre la brutalitat de la 'frenada' econòmica peninsular encara un tercer apunt:Poc cal explicar d'aquest 'drama' que aviat esdevindrà 'tragèdia'. La Unió Europea ens ha servit per esmorteir la patacada.

2. A banda de les consideracions microeconòmiques, el fet de pertànyer al selecte club europeu també ens dona altres alegries

Així m'arriba la  'EU Tax & Customs News - Fisc & Douane Infos - Steuer & Zoll News'
Taxation: Decisions concerning infringement procedures against seven EU countries

The European Commission on 19 March published eight press releases concerning infringement procedures in the field of taxation against seven EU Member States.

For each press release, the Member State involved, the area of taxation and the reference number are briefly mentioned below:

  • Germany , depreciation rules applied to buildings (IP/09/433);
  • Germany , outbound dividend payments to companies (IP/09/435);
  • Greece, transposition of two VAT directives (IP/09/432);
  • Spain , exit tax provisions for individuals (IP/09/431);
  • Poland , taxable amount of VAT on road vehicles (IP/09/429);
  • Bulgaria, taxation of non-resident taxpayers (IP/09/427);
  • Italy, VAT on transactions involving immovable property (IP/09/430);
  • And Austria, tax treatment of donations in the field of science and research (IP/09/428)


Pel que fa a la nostra pell de brau, la Comisió Europea porta als tribunals l'estat. Podeu trobar la noticia a [  Direct taxation: The European Commission refers Spain to the European Court of Justice over restrictive exit tax provisions for individuals    ]


El [texte en castellà ] explica que la norma española  nega la lliure circulació de persones dins la U.E.

Ara si vols marxar fora a unaltre Estat a meitat d'any, la Hissenda amb 'talante' et persegueix per liquidar i escanyar-te abans no marxis.

"Según la legislación española, un contribuyente que transfiera su residencia al extranjero debe consignar los «ingresos no imputados» (es decir, pendientes de tributación) en su declaración fiscal del último ejercicio en el que todavía haya sido considerado sujeto pasivo residente.

Por tanto, el contribuyente se someterá a tributación por dichos ingresos de inmediato, al contrario que aquellos contribuyentes que conservan el domicilio en España
"

Segona utilitat, doncs, de les institucions comunitàries: Serveixen de 'policia' per minimitzar els abusos dels Estats.


 

LLàstima de la capacitat limitada (encara ) d'aquests mecanismes.

Avui per tancar píndola previsible
 


Publica un comentari a l'entrada