08 de maig, 2009

Demà i més enllà ...

Si fem un repàs mental a la nostra experiència vital, difícilment trobarem grans coses fetes en poc temps. En general treballar a curt termini pensant tot just en l'avui ens dona un recorregut curt.

Valor, equilibri, força i seny són la base d'un esforç centenari per enlairar persones i castells. Tanmateix dues paraules, constància i treball, són també referents en l'àmbit mercantil on res és gratuït.
Picture Carla Bordes

Primeres linies que posiblement subscriuria aquell Mosén anomenat Josep Maria Escrivà de Balaguer o aquella veu entranyable del No-Do servit pel 'Régimen' del Caudillo y faro de Occidente.

Malgrat això són motivades per la lectura d'una editorial de Gerard Lyons. Explica que la crisi econòmica actual ( i la recessió que en deriva) d'ha de posar en valor també en l'horitzó del reequilibri geoestratègic entre Occident i l'Est ( Xina)

De fet aquest canvi en el 'focus' principal explicarà tambè quina sortida es dibuixarà a la crisis sistèmica actual.
Picture Cristòfol

En la seva opinió cal veure el moment actual com una tragèdia pel cantó de la demanda i per això el seu estímul ha d'ésser objectiu bàsic, car l'alternativa fora aprofondir en la recessió i la minusvaloració global.

En aquest sentit resulta cabdal el paper de la Xina i els Estats Units amb el Regne Unit com escenari qui convidà al propassat G20. La voluntat de la Xina d'ésser un jugador actiu també avala aquest reequilibri escènic.

El resultat fou un escenari de cooperació en el present per bastir solucions estables a mig i llarg termini. De fet cal considerar la trobada com una sessió de treball inacabada.

Atenent a la dimensió i intensitat dels problemes és van oferir un gruix de mesures que podem agrupar en quatre grans categories:

  1. Support al sector financer, provisions per liquidat, garantiment de fons, injeccions de capital i retirada d'actius 'tòxics' dels balanços bancaris.
  2. Delimitació de la política de tipus de canvi entre les principals divises i per tant les regles per devaluar economias locals.
  3. Política fiscal
  4. Política monetària


Respecte al primer punt hi ha abastament molta informació i noticies diaries i del segon ja tenim economies devaluades i algunes en fallida tècnica.

Pel que fa a la política físcal posiblement cal esperar-ne grans resultats, especialment en un moment on la demanda privada ( consum personal, despesa empresarial ) està 'congelada'.

Hi ha dipositada una gran confiança en l'efecte 'multiplicador' que pot produïr un estímul fiscal realitzat de manera coordinada pels principals actors. En aquest sentit es valora com més eficient la governança, el clàssic efecte 'multiplicador' de la despessa pública ( malgrat el dèficit implícit ) que la possibilitat de rebaixes en la pressió fiscal.

De tota manera cal entendre que el punt de sortida resulta molt desigual. Així administracions com China, Singapore i Chile, han relaxat de manera molt significativa la seva política fiscal a partir de situacions pressupostàries molt favorables

A l'extrem oposat, UK i US tenien un punt de partida dèbil i això s'ha traduït en empitjorament dels seus mercats. Tammateix els estímuls fiscals de South Korea i US són de bon troç els més amples dins del context de països OECD .


Assenyalem finalment que en general la resposta de les economies asiàtiques als estímuls fiscals ha estat ràpida i mesurable, tot contribuint a enfortir la demanda , mantenint la pau social i la salut del sistema finacer millorant les expectatives de competitivitat a llarg termini.


Si fem un repàs a la política monetaria podem apuntar que des de la tardor els bancs Centrals han actuat intensamemnt.


Així des de septembre els tipus d'interés han disminuit en 216 punts bàsics (bps) fins el 5.31 % a China, uns 150 bps fins el 4.50 % a Philippines, uns 150 bps fins 2 % a Malaysia, uns 200 bps fins 7.50 % a Indonesia, uns 250 bps fins 1.25 % a Thailand, uns 700 bps fins 7.0 % per Vietnam, i uns 275 bps fins 3.25 % a la India.

I ensems s'ha rebaixat el nivell de reseves a India, China i Malaysia.Actualment estan delimitades les pressions inflaccionàries i el creixement global és manifestament dèbil. Hi ha però el perill d'un escenari hiperinflaccioniste en propers exercicis. Prevenir-lo reqereix un examen en profunditat per cada situació encara que posiblement enmig de la recuperació els preus de la energia i altres, resultaràn cabdals

Per si de cas, avui podiem trobar a un diari de la Xina:Píndola per demà
Publica un comentari a l'entrada