26 de maig, 2009

Vols dir ?

ècia De tant en tant trobo necessari donar un cop d'ull al que s'escriu més enllà de les nostres latituds, a la rodalia d'Europa [ Nota: Rodalia en català és singular i per això la Renfe ofereix Servei de Rodalia. Vaja que 'Rodalies' és un 'castellanisme' monstruós ]


Picture Cristòfol

Tornem a la rodalia d'Europa i ens apropem al 'The Local ' un diari suec força entenedor que avui ens presenta:

'Cut taxes to boost competition': Experts / Abaixar impostos per millorar la competitivitat


" Sweden's Globalisation Council has proposed 28 billion kronor in reforms to taxes and social insurances in its final report published on Monday." [ El Consell suec per la globalització ha proposat 28 bilions de corones en reformes fiscals i rebaixes sobre protecció social, ....]

L'artícle fa referència a aquests titulars del mateix diari:

* 'High taxes do not equate to an effective welfare state' (25 May 09)
Impostos alts no signifiquen un bon Estat del Benestar

* Globalisation Council: Tax and employment reform key to growth (16 May 09)
Consell de la globalització: Reforma d'impostos i atur, clau per crèixer.

I atenció al que aquests suecs entenimentats proposen:

"The council proposes major investments in training and education, including English language instruction from the age of six, as well as qualitative reforms within the public sector to include increased competition and choice within healthcare."

[ El Consell proposa incrementar la inversió en formació i educació, incloent-hi l'ensenyament d'anglès a partir dels sis anys , així com una reforma significativa del sector públic que millori la competitivitat i capacitat d'escollir en l'àrea de salut i benestar. ]

.... / ...

" The council would also like to see the development of a "head office" strategy and argues that Sweden should no longer be satisfied with attracting only subsidiaries of international companies."

[ El Consell voldria també que es desenvolupi una estratègia de "seus centrals" i argumenta que Suècia no hauria d'acontentar-se en atraure només localitzacions subsidiàries de les grans empreses internacionals. ]

... /...

En els treballs d'aquest grup de 22 "experts" hi ha una mirada estratègica. Això vol dir contemplar un paisatge ample i reflexionar d'avui cap a mig i llarg termini. Res d'improvisar avui per demà.

Ara detureu-vos i repaseu qui està fent que a casa nostra. Parlem de reflexionar, de repensar, de fer prospectiva, de projectar escenaris, de marcar fites, de somniar com pot ser el món d'ací un quart de segle. Potser d'ací a mitja centúria.


No ploreu,... sempre hi ha esperança.
Publica un comentari a l'entrada