08 de desembre, 2009

It's the economy, stupid

Aquesta frase 'It's the economy, stupid' clarivident fou part de la tríada amb la que els 'supporters' de Bill Clinton esmorzaven cada matí l'any 1992. Feia tot just sis anys que en Joan Majó havia plegat de Ministre
d'Indústria i Energia
re-convertidor de siderúrgies i drassanes.

Ara fa pocs dies, amb motiu del 10é Aniversari de Ciutadans Pel Canvi, el vàrem escoltar i en vàrem fruir a la Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet. La conferència es titolà : Lluita contra la crisi i nou model econòmic.

Catalunya sempre ha proveit inteligència i seny a la Villa i Corte. En Joan Majo n'és un exemple clar i per això resulta un luxe agradós poder-lo escoltar en cercle íntim . I cal destacar molt positivament que dedica la meitat del temps a analitzar els orígens d'aquesta crisi. L'altre meitat és per fer prospectiva, per marcar línies de futur.

Pel que fa a la diagnosi clínica una idea força clara: El context actual ha provocat la destrucció d'un milió i mig vora dos milions de llocs de treball en sectors econòmics vinculats a la construcció, auxiliars d'automoció, turisme 'low-cost'.
Aquests treballs 'amortitzats' ara no són recuperables en superar la actual situació. D'ací uns anys NO tornara a haver-hi ocupació per aquest cantó. Ergo hem d''inventar' un milió i mig o dos milions d'ocupacions ara inexistents.

Segona idea força a destacar. Avui el gruix de població afectada és sobretot jove i masculina a diferència de la seva etapa ministerial. Així no resulta viable un programa de prejubilacions o de plans d'ocupació 'transitoris' per facilitar arribar a la edat de jubilació.

Encara que la diagnosi aporta altres píndoles excel·lents deixeu-nos anar a la terapèutica.

Aquesta passa no per examinar la Oferta present, ans al contrari per preguntar per la Demanada futura. Val a dir examinar quins 'clusters' seran en els propers anys inductors d'ocupació. En la seva opinió cal parar atenció a aquestes quatre línies:

- Tecnologies de la informació
- Canvi de model energètic - econòmic. Enfocat al canvi de consum.
- Reconversió del sector automòbil /eficiència energètica /estalvi / canvi del motor de explosió
- Atenció directe a les persones

Deixem al lector la reflexió detallada i avancem en aquesta prospectiva per parlar de la estimulació dels llocs de treball i es clar de la reconversió a temps de les persones ( sempre hi ha persones darrera les estadístiques fredes ! ).

El reciclatge ha de ser triple i requereix polítiques actives amb dotació pressupostaria suficient.

1 Coneixements
2 Habilitats
3 Actitud

En definitiva en els propers anys canviarà la forma i el contingut del treball. Sortim de la societat industrial ( avui ja només un 20% del total) i anem a un model productiu nou.

Implica deslocalització i atemporalització. Per això, un contracte de treball que és avui un contracte de lloguer de temps, esdevindrà en el futur un contracte de prestació de servei, no importa on ni en quin horari.

Possiblement superarem la necessitat de treballar plegats, en horaris rígids, amb desplaçaments simultanis. Això tindrà grans implicacions en la mobilitat, qualitat de vida, conciliació de la vida familiar, requeriment d'espai de treball., ...

Com apunta un dels presents un retorn al model menestral ( actualitzat per la tecnologia ) després d'anys sota el jou del model fordista. Un model suis de poc i bo versus molt i dolent. La potència rau en el coneixement i el valor afegit.

Es clar que el temps fuig i queden incògnites per reflexionar

  • Com contribuir des dels municipis a les reconversions TIC i de factura energètica.
  • Quin model escolar ? Educar per a què ? Formar en quins coneixements ?
  • I els nous catalans ?
  • Quin paper ha de jugar el sector empresarial ? Quin ha de ser el seu compromís - Això de la Responsabilitat Social - =
  • Reconversió territorial ? Creixement autòcton ?

Com sempre recordeu que el consens de diagnòstic NO implica consens en la terapèutica. I avui la nostra societat és curulla de mediocritat i mancada d'ambició col.lectiva.

Píndola tecnològica.Publica un comentari a l'entrada